Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim


Nagłówek

Aktualności

 • Zmiany w zasadach finansowania szkoleń dla kierowców

  Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim kierując się zasadami racjonalności i efektywności wydatkowania środków publicznych uprzejmie informuje, iż od dnia 15.03.2017r. zaprzestaje finansowania pakietu szkoleń dla kierowców.

 • NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

  Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy trwa od dnia 31.01.2017r. do dnia 13.02.2017r.

 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

  „Dzień 27 stycznia ustanawia się Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia”. Takie słowa od 2010 widnieją w zapisie art. 99c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku ( Dz. U. z 2016 roku poz. 645 ze zm.).

 • Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 29 listopada 2016r. ustalił priorytety wydatkowania przez powiatowe urzędy pracy środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2017.

 • Niepełnosprawni na rynku pracy

  Praca jest wartością, która umożliwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Jednocześnie określa rolę i status.

 • Jak Przedsiębiorcą być ?

  Wielu mieszkańców Powiatu Drawskiego decyduje się na rozpoczęcie działalności, co przekłada się również na chęć pozyskiwania wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Twoja Inicjatywa! wyszła więc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych przedsiębiorców .

 • Przygotowania do Planu Szkoleń na 2017r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom., informuje, że prowadzi przygotowania do opracowania Planu Szkoleń na rok 2017. Wobec czego tut. urząd pracy zwraca się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji nt. potrzeb szkoleniowych w Powiecie Drawskim.

 • Przygotowanie Zawodowe Dorosłych - przygotowanie planu

  Pracodawcy, którzy są zainteresowani organizacją przygotowania zawodowego dorosłych oraz osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. formie aktywizacji zawodowej zapraszamy do złożenia ankiety mającą na celu sporządzenie rocznego planu przygotowania na rok 2017.

 • Międzynarodowo o bezrobociu. Spotkanie w ramach ERASMUS +

  Bezrobocie to poważnym problem społeczny w wielu krajach. Projekt Erasmus+ przyczynia się do walki z bezrobociem młodzieży, pomagając młodym ludziom w zdobywaniu kluczowych umiejętności społecznych, które przystosowują do nowych warunków i wymagań rynku pracy.

 • Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków na środki KFS

  Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Wyświetlanie 131 - 140 z 151 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę