Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim


Nagłówek

Wydarzenia i aktualności

Dotacje na tworzenie i rozwój żłobków, klubów dziecięcych oraz dla opiekunów dziennych

Szanowni Państwo! Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „Dotacje na żłobki, kluby dziecięce oraz dla opiekunów dziennych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego",   które odbędzie się 18 czerwca br. o godz. 11:00, w sali narad nr 202 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.   Celem spotkania informacyjnego jest przedstawienie szczegółowych informacji na temat naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.6 Programy...

Komunikat dla uczestników projektu RPO WZ 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim realizujący projekt pn. "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim IV" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje wszystkich uczestników ww. projektów o dokonanych zmianach przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

Komunikat dla uczestników projektu POWER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim realizujący projekt pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie drawskim (III)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje wszystkich uczestników ww. projektu o dokonanych zmianach przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu naboru wniosków

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim uprzejmie informuje, iż II nabór wniosków o przyznanie limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, który został ogłoszony w dniu 29.05.2018r.

Zmiany w Planie szkoleń 2018

Zmiany w Planie Szkoleń

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM
ul. Starogrodzka 9
78-500 Drawsko Pomorskie,
woj. zachodniopomorskie

telefon: +48 94 36 36 700
telefon: +48 94 36 32 519
telefon: +48 94 36 32 086

fax: +48 94 36 32 734

e-mail: sekretariat@pupdrawsko.pl

NIP: 253-00-59-663
REGON: 331037254


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę